Menu

Polska Grupa Rybna to przedsięwzięcie zapoczątkowane przez wiodących dystrybutorów branży rybnej o dużym potencjale zakupowym i łącznych znaczących udziałach w rynku.

Dla firm handlowych operujących wyłącznie na rynku krajowym ostatnie 10 lat to czas rozwoju ale i też moment rozwoju nowych rywali. Polskie firmy stając przed coraz trudniejszymi wyzwaniami powinny zacząć doceniać takie pojęcia jak strategia, przewaga konkurencyjna, kluczowe kompetencje oraz potrzebę ich ciągłego doskonalenia.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw niosą za sobą potrzebę zmiany w postrzeganiu koncepcji zarządzania. Chcąc przetrwać na coraz bardziej zglobalizowanym rynku nie wystarczy już metoda zarządzania operacyjnego, skupiająca uwagę na celach i zyskach krótkoterminowych. Podstawą sukcesu są zatem umiejętności omijania zagrożeń i wykorzystywania szans w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu. Zarządzający firmami muszą zdawać sobie sprawę, że właściwe sformułowanie strategii, konsekwentna realizacja w połączeniu z wcześniej gruntownie przygotowaną analizą przedsiębiorstwa i otoczenia pozwoli firmie wzbić się ponad przeciętność. Aby odnieść trwały sukces i zagwarantować firmie jak największe zyski w jak najdłuższym czasie potrzebna jest innowacyjność, kreatywność i oryginalność.

Drugim elementem kształtującym przewagę konkurencyjną jest współdziałanie w grupie, wykorzystanie synergii i potencjału współdzielonych zasobów. Dlatego za cel strategiczny Polska Grupa Rybna obrała sobie wspieranie zarządzania zasobami grupy poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii specjalizacji połączonej z wolumenem masowości dystrybucji.

Dodatkowo Grupa będzie aktywnie wspierać i konsolidować działania Udziałowców w obszarze zakupów, sprzedaży, reklamy i działań Public Relations.

Kluczową przewagą konkurencyjną Polskiej Grupy Rybnej i jej Udziałowców jest skala łącznych możliwości dystrybucyjnych, doświadczenie, wiedza, obecne relacje biznesowe, komplementarny asortyment i specjalizacja w obsłudze sklepów i sieci handlowych.

Chcesz otrzymywać informacje o promocjach?
Zapisz się do naszego newslettera